Bellina Jewelry


תכשיטי גלישה, ספורט ואופנה, מכסף, בעבודת יד, של המעצבת שירלי גפן-זלצמן

לי היה חלום, ליצור את הסמלים להישגים ודרך החיים של הסובבים אותי. הגולשים ואנשי הים, הספורטאים על מיני תחרויות ופרסים, ועוד מיני עיסוקי אקסטרים שפגשתי בדרכי, והערצתי כל כך. הדרך שלי היתה לעצב תכשיטים המסמלים את כל אלו, ולתת אפשרות לכל האנשים המדהימים הללו לענוד את ההישג או האהבה הגדולה שלהם על גופם.
כל תכשיט וכל שילוב, נעשה בעבודת יד מוקפדת, תוך שימת לב לפרטים הקטנים ולבחירה המועדפת על כל לקוח. תמיד כאן לתת מענה לשאלות, רעיונות ושירות
להתראות
שירלי


טלפון 052-5104090